•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

     
CODE WT213001
START
฿ 32,900.00

city Dubai
Hotel Versailles Hotel / Milestone Hotel Apartment
score      
Airline Emirates
Service 29 ต.ค. - 2 พ.ย. / 12-16, 26-30 พ.ย. / 9 - 13 ธ.ค. 2558
DAY 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
13.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EMIRATE AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (พบมัคคุเทศก์ของบริษัทแนะนำการเดินทาง)
15.25 ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATE AIRWAYS เที่ยวบินที่ EK 377 ** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 5 นาที โดยประมาณ ** ** ออกเดินทางด้วยเครื่อง Boeing 777-300 ER
18.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เวลาที่ ดูไบ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3 ชั่วโมง ** ** บริการอาหารค่ำบนเครื่อง ก่อนเครื่องลง **
ที่พัก Versailles Hotel / Milestone Hotel Apartment หรือเทียบเท่า
DAY 2 ดูไบ - อาบูดาบี - สุเหร่าหลวง - จุดชมวิว ชิคาโก บีช - เอมิเรตส์ พาเรด - ดูไบ - ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ - ดูไบมอลล์ - Dhow Cruise
** คำแนะนำ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ** สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป และ เตรียมผ้าสำหรับสำหรับคลุมศรีษะ สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากอาณาเขตเมืองดูไบ สู่อาณาเขตของ เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองดูไบ (ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สุเหร่าหลวง ประจำเมืองหลวงอาบูดาบี ซึ่ง ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างใช้เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดงซึ่งถูกสั่งทำขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ท่านชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน จากนั้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช (Chicago Beach) หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง ผ่านชม เอมิเรตส์ พาเรด (Emirate Palace) ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (AUD) ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ดินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ เพื่อขึ้นชมตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa ) หรือ เดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็น " บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ " เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี Giorgio Armani โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที นำท่านช้อปปิ้งห้าง ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลอง อาทิ เช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์ เวิลล์ เรคคอร์ดส เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา (ไม่รวมค่าเข้าชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ) หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบ มอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที จากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
พิเศษ !! นําท่านล่องเรืออาหรับ Dhow Cruise พร้อมรับประทานอาหาร ชมการแสดงระบำสไตล์อาหรับ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวอาหรับทั้งสองฟากฝั่งยามราตรีของ Dubai Creek ลําน้ำสายสำคัญที่แบ่งดูไบออกเป็นสองฝั่ง ชมความสวยงามจากการประดับประดาดวงไฟยามค่ำคืน
ที่พัก Versailles Hotel / Milestone Hotel Apartment หรือเทียบเท่า
DAY 3 โครงการ The Palm - ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ – สวนดอกไม้ Dubai Miracle Garden - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว
** โปรดเตรียมเครื่องแต่งกาย และ อุปกรณ์กันแดด เพื่อตะลุยทะเลทราย ในช่วงบ่าย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์ม The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดย นั่งรถ ไฟ Monorail (MRT) สู่สถานี Atlantis Hotel The Palm โครงการ The Palm เปนโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นการอยู่อาศัยในโลกอนาคตนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างโดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม หากมองจากด้านบน จะเป็นรูปต้นปาล์ม โดยแบ่งเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ระหว่างทางให้ท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ ริมอ่าวเปอร์เซีย และบรรยากาศรอบๆของโครงการ ที่สำคัญโครงการ The Palm แห่งนี้ ได้ถูกบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งบนแผนที่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่จากมุมไกล กับตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ (Burj Al Arab) หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซีย ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ การก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า " สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่า เฮาส์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือ หอไอเฟล ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส และตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นกัน " นำท่านชมสวนดอกไม้แห่งใหม่ ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น (Dubai Miracle Garden) สวนดอกไม้ท่ามกกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รัฐ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวนดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าใหญ่ที่สุดในโลก สวน ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น (Dubai Miracle Garden) เป็นโปรเจ็คในด้านการพัฒนาโอเอซิสในทะเลทราย โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกเนรมิตรขึ้นบนดูไบแลนด์ (Dubailand) ที่มีดอกไม้กว่า 45 ล้านต้น บนพื้นพื้นที่กว่า 72,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงดอกไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ท่านจะได้เห็นอาณาบริเวณทั้งหมดเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามที่สุดท่าที่เคยมีมา โดยฤดูกาลของสวน จะเปิดช่วงระหว่าง เดือนตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี หากอยู่ในช่วงนอกเทศกาลสวนดอกไม้ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ที่มีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน และท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต พิเศษ !! ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่านจะสนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายสุดท้าทาย พร้อมสัมผัสความโรแมนติคของบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงท่ามกลางทะเลทราย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่แค้มป์ปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก เช่น Henna Tattoo (ศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) , Shi Sha (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้นานาชนิต) Gala Baya (ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก)กิจกรรมทั้งหมด ฟรี !! ไม่อั้น หรือ ท่านสามารถเลือก ชิมชาอาหรับ , อินผาลัม , กาแฟ , น้ำอัดลม , น้ำผลไม้ การขี่อูฐ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
พิเศษ !! แบบบาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลทราย พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ
พัก Versailles Hotel / Milestone Hotel Apartment หรือเทียบเท่า
DAY 4 Dubai Creek - Abra Taxi - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ดูไบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นำท่านนั่ง เรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมืองดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน ข้ามฟากสู่ย่านตลาดเก่าของเมืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ง Bur Dubai นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ หรือ ใกล้กัน ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว ชนิด และ คุณภาพต่างๆนับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
15.20 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRWAYS เที่ยวบินที่ EK 370
** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 35 นาที โดยประมาณ ** ** ออกเดินทางด้วยเครื่อง Boeing 777-300 ER
DAY 5 กรุงเทพฯ
00.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Versailles Hotel / Milestone Hotel Apartment

32,900 บาท / ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-    กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก 10,000 บาท 
-    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
-    หากระยะเวลาที่ทำการจอง ก่อนเดินทาง เหลือไม่ถึง 20 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม การจองที่นั่ง จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งน้อยกว่า 10 ท่าน ด้วยเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ป จำเป็นจะต้องมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่าน จึงสามารถทำการออกตั๋วกรุ๊ปได้
-    หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยความจำเป็น
-    ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
-    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
-    กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
-    ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
-    ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
-    ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
-    กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
-    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
-    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
-    บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
-    แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-    แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000 บาท 
-    แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000 บาท
-    แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
** วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ **
-    ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
-    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าโรงแรม , ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ , ค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วเครื่องบินเนื่องจากเหตุสุตวิสัย เป็นต้น
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ
-    กรณีออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว สายการบินไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เดินทาง จะต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ตามจริงทั้งหมด
-    ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมา และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการในส่วนใดไม่ได้
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้บางประการ
-    รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนอยู่นอกเหนือการควบคุมและการคาดหมายของบริษัทฯทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเกินขึ้น ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
-    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบินและ

อัตรานี้รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน EMIRATE AIRWAYS และค่าภาษีสนามบิน 
โดยระบุวันเดินทางไป - กลับ พร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะอยู่ต่อ จะต้องแยกเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น
    ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน โดยอัตรานี้ สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ตามรายการที่ระบุ) 
    ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
    ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ 
    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
    มัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท
    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบคณะเท่านั้น

อัตรานี้ไม่รวม
    ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ (รวมกัน 3 ท่าน) ตามธรรมเนียม  คือ 30 เหรียญดอลล่าห์ (USD) ตลอดทริปการเดินทาง (ท่านสามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความเหมาะสมและความประทับใจของท่าน)
    ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการเอมิเรตส์ แอร์เวย์ อนุญาตให้ท่านนำกระเป๋าโหลดลงใต้เครื่องบิน ได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม , และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
    ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ
    ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
    ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ขออนุญาตหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม 3% เป็น 10% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษี)
 

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM