•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     LOTTE WORLD WINTER LOVE SNOW SKI 5 DAYS 3 NIGHTS

LOTTE WORLD WINTER LOVE SNOW SKI 5 DAYS 3 NIGHTS

     
CODE WT23002
Snow Ski ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ สวนสนุก lotte world
START
฿ 22,900.00

city Korea
Hotel -
score      
Airline EASTAR JET
Service 21024 ธ.ค. 2558
DAY 1 กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู ทางเข้า 5 EASTAR JET (ZE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) เนื่องจากสายการบินนี้เป็นเช็คอินแบบโชว์ พร้อมโหลดกระเป๋า หลังจากลูกค้าได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้วสามารถเข้าเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบินได้เลย
22.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE 512 บริการเครื่องดื่มบนเครื่อง
DAY 2 อินชอน - Paju Premium Outlet - La Provence - เกาะนามิ
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของ ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย.... นำท่าน รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร เมนู อุด้ง สไตล์เกาหลี *** เพิ่มอาหารเช้า*** นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมาย อาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับกลิ่นอายฝรั่งเศสกับหมู่บ้าน La Provence หรือ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” นั้นจะตั้งอยู่ที่เมือง Paju ภายในหมู่บ้านจะมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เดินเล่น หรือถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ขนม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านขายสมุนไพร เครื่องใช้ภายในบ้านๆ ฯลฯ และได้เก็บภาพน่ารักๆ กันอย่างสนุกสนาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู (สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิดเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบูชาบู (พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด)
บ่าย จากนั้นนำท่านตามรอยซีรี่ย์สุดแสนโรแมนติก Winter Love Song ณ เกาะนามิ แห่งเมืองชุนชอน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่แสนงดงาม กับบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย แนวต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และตนไม้ ดอกไม้ที่ผลัดดอกเปลี่ยนสีออกมาให้ชมกันตามฤดูกาลและเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองซูวอน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ทัคคาลบี้ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารอันเลื่องชื่อ
ที่พัก JEWELRY HOTEL OR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดวาวูจองซา – เล่นสกี - LOTTE WORLD - ทงแดมุน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย และนำท่านเยี่ยมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ ได้เวลาเดินทางสู่ลานสกีขนาดใหญ่ OAK VALLEY RESORT/ELYSIA SKI RESORT/JISAN FOREST SKI RESORT ให้ท่านได้ สนุกสนานกับ การเล่นสกี ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน…….(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ ประมาณ 30,000-50,000 วอน ต่อ เซ็ต)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ได้เวลาเบิกบานกันที่ สวนสนุก LOTTE WORLD ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขตซัมซิลในเมืองโซลที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่มและยังมีโซนสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกซอนรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรม รวมไปถึงด้านในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี หรือ Korea Folk Museumและสนุกสนานกับการถ่ายภาพกับ 3D Marvelous Art Museum สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ดเปิดให้บริการตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด สัญลักษณ์ที่นี่ ก็คือ แรคคูณที่ชื่อ Lottyและ Lorry พิเศษ! กว่านั้นให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ Lotte World Aquarium ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ โดยมีปลาหลากหลายชนิดมากกว่า 55,000 ตัว (ค่าเข้าไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่ตุ๋นโสม) จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่ง ช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้ามสรรพสินค้าขายเสื้อผ้าทั้ง Doosan Tower เป็นที่ตั้งของห้าง Doota, ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชั้นแบ่งกลุ่มขายสินค้าชัดเจ น เริ่มจากชั้นใต้ดิน เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 ขายเสื้อผ้าวัยรุ่น ชั้น 2 ขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทำให้ไม่สับสน แต่ ละชั้นแบ่งเป็นล็อคๆเจ้าของหรือคนขายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีราคาต่อรองได้เล็กน้อย และทีนี่มีสินค้ามากมายหลายประเภทให้ท่านได้ซื้อ และที่สำคัญสินค้าคุ้มกับราคา Oop !!
ที่พัก Maru Hotel Or GM Vill Hotel หรือเทียบเท่า
DAY 4 ศูนย์โสม –Cosmatic Gallery - บลูเฮาส์ –พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ็อค– ดิวตี้ฟรี -Alive Museum – คลองชองเกซอน – ชมโชว์ - เมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม นำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE ,DR.MJ เป็นต้น จากนั้นนำชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่าน ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพ อันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง นำชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า600 ปีก่อนภายในพระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา บุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BIBIMBAP (บิบิมบับ) ข้าวยำเกาหลีเป็นเมนูที่คนไทยรู้จักกันดี โดยส่วนใหญ่จะเสิร์ฟพร้อมซุปทะเลหม้อไฟ เป็นอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานมากที่สุด เนื่องจากเป็นชื่อมงคลเหมาะกับการรับประทานในวันดีๆจะมีส่วนผสมหลายอย่างเป็นอาหารหลากสีสัน จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานให้นำไข่ไก่ และซอสบิบิมบัมมาคลุกให้เข้ากัน
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร จากนำท่านเยี่ยมชม Alive Museum “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนาน ผู้ชมสามารถโพสต์ท่าถ่ายรูปคู่กับภาพวาดต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จิมทัค)พิเศษ...ได้เวลาพาท่านชมโชว์ Hero drawing Show หรือ Drum Cat Show มีเวลานำท่าน ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบ อินเทรน เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Maru Hotel Or GM Vill Hotel หรือเทียบเท่า
DAY 5 HERB SHOP- RED PINE- AMETHYST – N Seoul Tower -ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต และนำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine )ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมา รับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชคโดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจ นถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย.... จากนั้นนำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็นที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รักให้กับทุกคู่นำไปคล้อง “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” มีเวลาอิสระให้ท่านเดิน (ไม่รวมค่าลิฟต์) ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองซูวอน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูก อมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ นมกล้วย ขนมป๊อกกี้ Kitkat และสิ้นค้าอีกมากมายในราคาพิเศษ
17.30 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE 511
21.20 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22,900 บาท / ท่าน

ราคาทัวร์รวม
-    ค่าตั๋วเครื่องบิน  ตามที่ระบุในรายการ  ไป – กลับ พร้อม กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
-    ค่าภาษีสนามบิน  ทุกแห่งที่มี
-    ค่าอาหารทุกมื้อ  ตามที่ระบุในรายการ  / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-    ค่าที่พักระดับมาตรฐาน  3 คืน (พักห้องล่ะ 2 ท่าน)
-    ค่ารถรับ-ส่ง และนำเทียวตามรายการ  / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านล่ะ  20 กก.
-    ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง  นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
****ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  วงเงินท่านล่ะ  2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)*****
ราคาทัวร์ไม่รวม
-    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 24 USD หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
หมายเหตุ
-    จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป
-    เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-    หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
-    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
-    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-    ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก  5,000  บาท   ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
-  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-  แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000 บาท 
-  แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000 บาท
-  แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
-  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
****กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำ
 

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ


บริษัทรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด  และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด


หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าโรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ในวันที่ทางบริษัทจำเป็นต้องเข้าร้านค้าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วภายในประเทศ แล้วเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ เว้นแต่เป็นตั๋วที่สามารถเลื่อนกำหนดได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือสิ่งของสุญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เหนือการควบคุมของบริษัท
 

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM