•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     เที่ยวญี่ปุ่น โยโกฮาม่า โตเกียว ฟูจิ เล่นสกี 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น โยโกฮาม่า โตเกียว ฟูจิ เล่นสกี 6 วัน 4 คืน

     
CODE WT22003
> โยโกฮาม่า ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของญี่ปุ่น > นั่งเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ ชมภูเขาไฟฟูจิ > สัมผัสกับหิมะ และเล่นสกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ ที่ Fujiten > ชม และชิมเส้นราเม็ง + น้ำซุป / แช่น้ำแร่ออนเซ็น / อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
START
฿ 55,900.00

city Japan
Hotel -
score      
Airline Asia Atlantic Airlines
Service 28 ธ.ค. 2558 - 2 ม.ค. 2559 / 29 ธ.ค. 2558 - 3 ม.ค. 2559
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ (โตเกียว)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E ประตูทางเข้า 2-3 สายการบิน Asia Atlantic Airline (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
DAY 2 นาริตะ - โยโกฮาม่า – มินาโตะ มิไร 21
01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบิน Asia Atlantic Airline เที่ยวบินที่ HB 088
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
เดินทางสู่เมือง “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นทีเปิดสู่ โลกภายนอก จึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญจากต่างประเทศและเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นท่าทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...นำท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. Champion)รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน ... นำท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลายแบรนด์ชื่อดัง แล้วนำท่านสู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและน้ำซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน….ให้ท่านได้ “เลือกชมและชิม”ราเม็งสูตรต่างๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย...
...(อาหารกลางวันบริการท่านละหนึ่งชาม)
บ่าย เดินทางสู่ “ มินาโตะ มิไร 21 “ที่นี่ คุณจะพบอาคารคลังสินค้าอิฐสีแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโยโกฮามา เป็นอาคารที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารทุกชนิด มีสวนสนุกให้ความบันเทิงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เดินเที่ยวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ง่าย ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yokohama Area
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
DAY 3 ล่องเรือโจรสลัด – Gotemba Outlet
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่.....วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นั่งเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิที่สวยงาม...ที่เกิดจากการก่อตัวของ ลาวาจาก ภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้าแห่ง ที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิชมวิวสวย ของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้า แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายคํ่า
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fuji Area
DAY 4 Fujiten – เล่นสกี -วัดอะซะกุซ่า -โตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น จากนั้นนำท่าน FUJITEN หรือ YETI SKI RESORT สัมผัสกับหิมะและ เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิการเล่น ”สกี” หรือสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” และนั่งเลื่อนหิมะ (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่นครโตเกียว ....นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน” (Asakusa Kannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้อง มาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่......ท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา... มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร
ช๊อปปิ้ง”ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า….(อาหารค่ำอิสระ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Narita Area
DAY 5 อิสระทั้งวัน ช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว..เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห้าง Diver City Tokyo) เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนำเส้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน,นั่งรถไฟ JR, หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์) หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ….โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม) จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุ อันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมาย ที่สวยงามและสุดแสนประทับใจ….ได้เวลาเดินทางกลับ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Narita Area
DAY 6 เดินทางกลับ ประเทศไทย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
11.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline เที่ยวบินที่ HB 089
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ………….

55,900 บาท /ท่าน

หมายเหตุ    บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

อัตราค่าบริการนี้รวม    
    ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) 
    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
    ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
    หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        
    ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
    ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
•    กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท 
•    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
•    แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
•    แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท 
•    แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
•    แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % 
•    ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
•    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
•    ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท 


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) 
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น     
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM