•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     เชียงใหม่ - เกาหลีใต้ - กรุงโชล

เชียงใหม่ - เกาหลีใต้ - กรุงโชล

     
CODE WT23003
ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์สนุกสนานกับ LOTTE WORLD / ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดดังเมียงดง ชมโชว์สุดพิเศษ DRUMCAT SHOW / โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เที่ยวฟาร์มแกะ “แทกวานลยอง ถ่ายรูปกับสวยๆ หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ / ช้อป ชิม ชิล ที่เมียงดง
START
฿ 30,900.00

city Korea
Hotel -
score      
Airline KOREAN AIR
Service -
DAY 1 สนามบินเชียงใหม่ – เกาหลีใต้
21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณชั้น 1 (ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ) เคาน์เตอร์สายการบิน KOREA AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความ สะดวก ในเรื่องของ เอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668
DAY 2 โซล-หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ – โซรัคซาน – วัดชินอึนซา
06.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ สถานที่สุดชิลแห่งใหม่ ไม่ไกลจากโซลมากนัก ลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านฝรั่งเศส แต่สวยกว่า ที่หมู่บ้าน Edelweiss เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำยทำรายการต่างๆ มากมายในเกาหลี อาทิเช่น วีก๊อตแมรี่ ของคู่แทคยอน(2PM) กับ กุ๋ยกุ๋ย และอีกคู่ ฮงกิ(จากวง FT Island) กับ ฟูจิ มิน่า อีกด้วย จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังท่าเรือของ เกาะนามิ เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือ เพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยังเกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่ง บรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเก็บภาพและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทักคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี ซึ่งก็คือการนำไก่บาร์บีคิวและ ผักต่างๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเช่น อูด้งปรุงรส,กิมจิ และน้ำซุบ
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองซกโช ซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 -3 ชั่วโมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของวนอุทยานซอรักซาน จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีเป็นหุบเขาที่มีดอกไม้นานาพันธุ์อันสวยงามตามถนนหนทาง เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ และเป็น ภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของเกาหลี จากนั้นนำคณะเดินทางนมัสการไหว้พระ ณ วัดชินฮึนซา ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์งดงามประดิษฐานอยู่ในวัดระหว่างทางเข้าวัดท่านจะได้ผ่านสะพานซึ่งเป็นสะพานชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าวัด ท่านสามารถนมัสการเพื่อขอพรและบริจาคตามศรัทธาในการบุรณะวัดแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู แฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเล เมนูนี้คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึง ปลา หอย และปู ผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก็ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sorak Damyeong Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY 3 ฟาร์มแกะ–นั่งรถไฟสายโรแมนติก–กิมจิแลนด์–โซล–ไร่สตรอเบอรี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงแกะ “แทกวานลยอง” (Daegwallyeong Sheep Farm) เป็นฟาร์ม เลี้ยงแกะที่มีขนาดขอบเขตกว้างถึง 155 ไร่ ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ 860 เมตร ถึง 950 เมตร สัมผัสบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของทั้ง 4 ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ที่ทำให้นึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ในยุโรป โดยฟาร์มแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกับประการณ์ในการให้หญ้าแห้งแก่แกะที่มีจำนวนมากกว่า 200 ตัว ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับจะได้ชมความงามของการเปลี่ยนสีของใบไม้บนเทือกเขาต่าง ๆ รวมไปถึงพวกพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง A Man Who Went to Mars, ละครเรื่อง Autumn In My Heart และโฆษณาจำนวนมาก ก็ได้มาถ่ายทำที่นี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม อิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เปลี่ยนบรรยากาศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูหมูย่างคาลบี้บนเตาถ่านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดี
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคังนึง จังหวัดคังวอนโด เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ เปลี่ยนบรรยากาศนำท่านนั่งรถไฟ ที่สถานีรถไฟจองดองจิน เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรมากที่สุด และเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บน ชายหาดที่สุด ได้รับการบันทึกใน Guinness Book Of World Record เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบของคู่รักเกาหลี สถานที่ที่ซึ่งมีทิวทัศน์ที่แสนโรแมนติกและหาดทรายสีขาว เมื่อมองลงมาจากหน้าผาท่านจะได้พบกับสถานี Jeongdongjin นอกจากนี้ยังมีสวนรูปแกะสลักจากต้นปาล์ม และที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เกาหลีเรื่องดัง “Sand Glass” สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดา ผู้กำกับหนัง และละครหลายๆ เรื่อง จากนั้นเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติ เกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็น ส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พิเศษ เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !! จากนั้นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล ระหว่างทางแวะเที่ยวสวนผลไม้ปลอดสารพิษ (หากอยู่ในฤดูกาลเท่านั้น) เช่น (หน้าหนาว) สตอร์เบอร์รี่โสมในกรีนเฮาส์ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่อย่างแท้จริง เรายังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน (จำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนด ขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกได้
ค่ำ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ฟรีกับหลากหลายเนื้อสัตว์ ! เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารสไตล์เกาหลี ข้าวสวยและน้ำซุปหลากหลายรสชาติ อีกทั้งยังมีขนมหวานเกาหลีให้ลิ้มลองกัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Benhur Seoul Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY 4 N Tower – ศูนย์โสมรัฐบาล- ศูนย์สมุนไพร – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง – โชว์ Drum Cat Show
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอย N Tower (Seoul Tower) เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน และท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วยที่ร้าน Teddy Bear Shop (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย สูงสุด โสมถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาหลี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปเยือนเกาหลี ต้องหาซื้อกลับไปบำรุงร่างกาย หรือเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โสมเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพมากที่สุดและ ยังเป็นมีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ด้วย ปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์จากโสมหลายแบบด้วยกัน อาทิ โสมสกัด, โสมผง,โสมอบน้ำผึ้ง,โสมแคปซูลและ โสมอบแห้ง สนนราคาถูกกว่าซื้อที่เมืองไทย 2 เท่า จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน สรรพคุณช่วย ล้างสารพิษที่ตกค้างในตับที่สะสมมาเป็นเวลานาน แก้อาการเมาค้าง ระบบขับถ่ายผิดปกติ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและ เลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย ซัมเคทัง (Samgyetang) หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ตั้งอยู่ในเขตซัมซิล (jamsil) ตอนใต้ของกรุงโซลประกอบด้วยโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้า คาสิโน โรงภาพยนตร์ ที่สำคัญที่ดึงดูดให้เราไปที่นี้คือสวนสนุกในร่ม (Lotte World Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ทะเลสาบ (MagicIsland)เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่มีเครื่องเล่นและกิจกรรมให้ทำมากมายตั้งอยู่ในเขตเมืองผู้คนจึงหลั่งไหลมาเที่ยวกันที่นี้ได้ทั้งกลางวันกลางคืน ภายในส่วนที่เป็นสวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นให้เราได้เลือกสนุกมากมายที่โดดเด่นน่าเล่นเห็นจะเป็น “The Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” ทุกๆวันจะมีการแสดงโชว์ขบวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมีลานสเกตน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นเลือกซื้อเครื่องสำอาง ณ Cosmetic Outlet ซึ่งมีให้เลือกมากมายในราคาย่อมเยา อาทิ Closee Doctor , Rojukiss, SKII เป็นต้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Lanne, Skin Food และ The Face Shop จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BiBimbup+Shabu Shabu) – หรือข้าวยำเกาหลี มีเครื่องปรุงที่ตระเตรียม ตั้งแต่ไข่แดงและขาวหั่นฝอย ตามมาด้วยเนื้อหมูสับรวน ผักนานาชนิดทั้งแบบสด และแบบต้ม ข้าวสวย น้ำมันงา และน้ำพริกสไตล์เกาหลี
20.00 น. นำท่านชมการแสดง Drum Cat เป็นการโชว์ตีกลองของสาวสวยเซ็กซี่จากเกาหลี ที่มาวาดลวดลายการตีกลองที่ได้รับการฝึก ฝนเรื่องทักษะการตีกลองมาเป็นอย่างดีและมีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานศิลปะการแสดงในแบบเดิมของเกาหลี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Benhur Seoul Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY 5 พระราชวังซางด๊อกกุง–วัดโชเกชา–ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน – เชียงใหม่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดใน ประวัติศาสตร์เกาหลี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มีความสำคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด แม้จะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแล้ว จากนั้นนำท่านชม วัดโชเกชา วัดที่เป็น ศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในการจัดพิธีแห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium) เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโน (Jungno) และมาสิ้นสุดที่วัดแห่งนี้
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (Osam-Bulgogi) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไป ผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟ์พร้อม เครื่องเคียงและซุปร้อนๆ
บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ละลายเงินวอน ณ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่ายรสต่าง ๆ ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสมเครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) ในราคาซื้อ 5 แถม 1 จนสมควรแก่เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น. เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน KOREA AIR เที่ยวบินที่ KE667
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

30,900 บาท / ท่าน

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 20,000 วอน มอบให้หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ              ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ         ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20,000 วอน/ทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.    นักท่องเที่ยว ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
2.    นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
3.    การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.    กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.    กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
2.2    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระ
2.3    ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1.    ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.    ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.    อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
8.    มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM